1590 CALLIE,
Ranger, GA 30734

$10,000 | Acreage: 1.23

View Listing

0 MOUNTAIN LAUREL,
Jasper, GA 37221

$349,400 | Acreage: 35

View Listing

7.85 AC OLD GRANDVIEW ROA,
Jasper, GA 30143

$68,500 | Acreage: 7.85

View Listing

LT 13 VISTA HEIGHTS,
Ellijay, GA 30540

$28,900 | Acreage: 0.82

View Listing

L-16 WILD TURKEY LANE,
Ellijay, GA 30536

$18,000 | Acreage: 1.56

View Listing

O TAILS CREEK ROAD,
Ellijay, GA 30540

$44,000 | Acreage: 0.67

View Listing

LOG ROUND MOUNTAIN R,
Ellijay, GA 30175

$69,300 | Acreage: 15.4

View Listing

LT 25 TURKEY TROT TRAIL,
Talking Rock, GA 30175

$21,900 | Acreage: 2.99

View Listing

LT 39 GREEN CABIN WAY,
Talking Rock, GA 30175

$29,900 | Acreage: 3.68

View Listing

LT 7 OLD SOUTH FARMS,
Ellijay, GA 30540

$13,255 | Acreage: 0.75

View Listing

C181 9TH STREET,
Ellijay, GA 30540

$5,500 | Acreage: 0.1

View Listing

1759A ELK TRAIL,
Talking Rock, GA 30175

$10,000 | Acreage: 1.77

View Listing

LT 47 OLD SOUTH FARMS,
Ellijay, GA 30540

$13,255 | Acreage: 0.76

View Listing

1144 WHITEPATH SPRINGS RD,
Ellijay, GA 30540

$31,500 | Acreage: 7

View Listing

Copyright © 2018 NorthEast Georgia Association of Realtors.